Skip to content
Bacha-44

Dr n. med. Dominika Klimkiewicz-Blok

Studia medyczne we wrocławskiej Akademii Medycznej ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym otrzymując listy gratulacyjne od Rektora Uczelni i Dziekana Wydziału Lekarskiego. W latach 2003-2007r. pracowałam w Klinice Zaburzeń Rozwojowych Płodu AM we Wrocławiu. Od 2007 do 2015 r. pracowałam w II Klinice Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu. W roku 2008r. uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych. W 2010 roku uzyskałam dyplom specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Jestem autorem i współautorem 24 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych. Od 2011 do 2013 roku pracowałam w Przyklinicznej Poradni Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej, a od roku 2013 do 2015 pracowałam w Przyklinicznej Poradni Ginekologiczno – Położniczej Uniwersyteckiego Szpital Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu. Zdobyte w tych placówkach doświadczenie zawodowe pozwala na objęcie opieką ambulatoryjną pacjentek ze wszystkimi problemami ginekologicznymi oraz pacjentek w ciąży.

Główne zainteresowania to endokrynologia ginekologiczna, ginekologia dziewczęca, antykoncepcja u kobiet, problem niepłodnej pary, okres klimakterium w życiu kobiety oraz zagadnienia z zakresu ginekologii estetycznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej.

Posiadane certyfikaty: certyfikat FMF137902, certyfikat Roztoczańskiej i Mazurskiej Szkoły Ultrasonografii (diagnostyka USG w ginekologii i położnictwie z elementami diagnostyki sutka , Certyfikat Śląskiej Szkoły Ultrasonografii (warsztaty praktyczne z zakresu diagnostyki prenatalnej.

Dr n. med. Radosław Blok

Studia medyczne we wrocławskiej Akademii Medycznej ukończyłem w 1997 r. Od 1998 roku do chwili obecnej pracuję W I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 213 – obecnie na stanowisku Adiunkta.

I stopień specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa uzyskałem w 2002r.

W roku 2004 obroniłem pracę doktorską „Analiza neoangiogenezy, metylacji DNA i ekspresji antygenu Ki-67 jako markerów prognostycznych i predykcyjnych w surowiczych rakach jajnika”.

W roku 2004 uzyskałem tytuł specjalisty II stopnia z zakresu ginekologii i położnictwa, a w roku 2013 otrzymałem tytuł specjalisty z ginekologii onkologicznej.

Jestem autorem i współautorem 25 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych.

Główne zainteresowania to ginekologia operacyjna, endokrynologia ginekologiczna w tym leczenie niepłodności, antykoncepcja i hormonalna terapia zastępcza oraz zagadnienia z zakresu ginekologii estetycznej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu fizjologii i patologii ciąży. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej.

Posiadane certyfikaty: certyfikat FMF137817, certyfikaty Roztoczańskiej i Mazurskiej Szkoły Ultrasonografii (diagnostyka USG w ginekologii i położnictwie z elementami diagnostyki sutka , Certyfikat Śląskiej Szkoły Ultrasonografii (warsztaty praktyczne z zakresu diagnostyki prenatalnej.

Bacha-55