Skip to content

Prowadzenie ciąży

W trakcie wizyty położniczej omawiane są zgłaszane przez kobietę w ciąży jej dolegliwości oraz zlecane są konieczne badania laboratoryjne. Następnie przeprowadzane jest badanie ginekologiczne we wziernikach. Podczas badania ocenia się szyjkę macicy pod kątem zagrożenia porodem przedwczesnym, jeśli są wskazania pobierany jest wymaz z kanału szyjki macicy lub pochwy w kierunku diagnostyki infekcji. Kolejny etap badania to badanie wewnętrzne gdzie ocenia się położenie części przodującej płodu oraz napięcie mięśnia macicy. W czasie każdej wizyty może zostać wykonane badanie ultrasonograficzne z szacunkową oceną masy płodu, ilości wód płodowych i lokalizacji łożyska. Dodatkowo wykonujemy ocenę przepływów dopplerowskich w tętnicy pępowinowej i tętnicy środkowej mózgu w III trymestrze ciąży. Ponadto każda ciężarna ma możliwość wykonania szczegółowego badania USG I, II i III trymestru ciąży w ramach diagnostyki prenatalnej.

W naszym gabinecie specjalizujemy się w prowadzeniu ciężarnych z cukrzycą ciążową. Pacjentki otrzymują bezpłatnie glukometr w celu dobowej kontroli poziomu cukru we krwi oraz zalecenia i przewodniki dietetyczne.

Visit to obstetrician gynecologist by pregnant woman for scheduled check-up. Pregnancy consultant